Cảnh báo về thông tin xu.y.ên t.ạc vấn đề sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cảnh báo về thông tin xu.y.ên t.ạc vấn đề sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Từ ngày 13-14/4/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, c.ô.ng tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay, trọng tâm là năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Kiên Giang( Tập đoàn c.ô.ng nghiệp cao su Việt Nam), Khu c.ô.ng nghiệp Thạnh Lộc , huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc buổi làm việc trưa ngày 14/4, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã bị ch.oáng, do thời tiết thay đổi, miền Tây Nam bộ nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng đang vào đợt nắng nó’ng kỷ lục. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nay tuổi đã cao, việc nước gá’nh nặng trên vai nên chuyện bị choá’ng, ảnh hưởng sức khỏe là chuyện bình thường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm mô hình nuôi tôm của Công ty CP Trung Sơn, nói chuyện với lãnh đạo đơn vị.

Các hình ảnh trên là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đội nắng đi thị s.á.t khắp Kiên Giang với lịch trình dày đặc .Trong đó riêng việc vừa đi thị sá.t ngoài trời không mũ nón dưới cái nhiệt độ 38 độ rồi lại vào thị s.át trong xưởng chế biến tôm với nhiệt độ dưới 15 – 20 độ C, hiện mọi việc đã ổn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm việc tải tỉnh Kiên Giang

Trong khi những người dân nắm được thông tin hướng về Người lãnh đạo cao cấp kính yêu của Đảng và Nhà nước ta với tấm l.ò.ng lo lắng, lời chúc phúc sức khỏe thì lợi dụng sự việc, trên m.ạ.ng xã hội th.ế lực th.ù địc..h, bọ.n ph.ản độ.ng trong và ngoài nước lại th.i n.hau tung những th.ông tin x.ấ’u đ.ộ.c, xu.yên tạ.c sự thật về xung quanh tì.nh hì.nh sức khỏe của lãnh đạo, tình hình chính trị của đất nước… Đây là một â.m mư.u, th.ủ đ.oạn thâ.m đ.ộc của b.ọn ph.ản độ.ng, tìm mọi cách để tạo ra hình ảnh x.ấu, h.ạ u.y tí.n Việt Nam trên chính trường quốc tế.

LQD – Nguồn: .https://nguyenxuanphuc.org/canh-bao-ve-thong-tin-xuyen-tac-van-de-suc-khoe-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong.html?