Mẹ trẻ dạy con cách thoát hiểm khi xe bị khóa

Mẹ trẻ dạy con cách thoát hiểm khi xe bị khóa

Vấn đề nóng liên quan đến sự sống còn của con trẻ là việc trẻ leo vào trong xe nhưng không thể tự ra ngoài được. Làm thế nào để con của bạn có thể thoát khỏi xe một cách an toàn?

 Video: KMBC News