Thành công của Cách mạng tháng tám như chiếc chìa khóa vạn năng mở đường cho Việt Nam ngẩng cao đầu bước ra thế giới

Trước Cách mạng tháng tám hầu như rất ít các quốc gia trên thế giới biết đến Việt Nam ngoại trừ thực dân Pháp và Trung Quốc. Nước Pháp biết đến Việt Nam trong tư thế một kẻ đô hộ, biết đến Việt Nam như một đất nước giàu tài nguyên nhưng nghèo nàn lạc hậu với phần đông dân sống trong lầm than, đói kém. Còn Trung Quốc một đất nước mà cả hàng ngàn năm trước không lúc nào từ bỏ âm mưu thôn tính nước ta luôn coi Việt Nam là nước nhược tiểu, dân số ít, kinh tế phát triển èo uột.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi ngay sau khi Việt Nam giành chính quyền thành công tháng tám năm 1945 và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay). Sau thành công của Cách mạng tháng tám năm 1945 Việt Nam nổi lên trên bản đồ thế giới như ngọn đuốc soi đường cho các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới. Đặc biệt có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng khích lệ tinh thần các nước như Lào, Campuchia, các nước ở Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh vùng lên giành độc lập. Việt Nam đã chứng minh cho các dân tộc trên thế giới biết rằng, một dân tộc dù nhỏ bé, kinh tế còn nghèo nàn nhưng khi có một đảng chân chính lãnh đạo và biết thu hút, khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, biết lựa chọn cơ hội và những lợi thế lịch sử từ bên ngoài mang đến, thì dân tộc đó sẽ có đủ sức mạnh để đem lại độc lập tự do cho đất nước và dân tộc.

Sau khi cách mạng tháng tám thành công thực dân Pháp lại dã tâm xâm lược đất nước ta một lần nữa. Chính quyền cách mạng non trẻ lại rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Thù trong, giặc ngoài và các thế lực phản động bắt tay nhau muốn dùng sức mạnh buộc Việt Nam trở về một nước thuộc địa. Và một lần nữa tinh thần của Cách mạng tháng tám lại thôi thúc trong huyết quản người Việt Nam, cả dân tộc ta lại cùng với Đảng với Bác Hồ đoàn kết bên nhau bước vào cuộc kháng chiến trường kì.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ được đài tiếng nói Việt Nam phát ra ngày 20/12/1946, tại Hang Trầm, huyện Chương Mỹ, Hà Tây (nay là huyện Chương Mỹ, Hà Nội) như một lời sấm truyền một lần nữa khiến cả dân tộc Việt Nam đứng dậy “….Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước vv…” Lời kêu gọi của Bác như lời hịch của non song đất nước , cổ vũ tinh thần yêu nước của toàn dân đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược, có sức cổ vũ, động viên và tổ chức lực lượng kháng chiến vô cùng mạnh mẽ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ cả dân tộc Việt Nam triệu người như một lại hừng hực tinh thần của Cách mạng tháng tám với những thứ vũ khí có sẵn, với một ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, một thái độ dứt khoát và kiên định: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Với tinh thần hào hùng ấy sau chín năm trường kì kháng chiến, nhân dân Việt Nam lại một lần nữa làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đám phán và kí kết Hiệp định Giơ -Ne- Vơ về Việt Nam. Ba mươi năm sau vào ngày 30/4/1975, lực lượng Vũ trang bách chiến bách thắng của Việt Nam đã cắm cờ tổ quốc, lá cờ chiến thắng lên nóc Dinh Độc Lập, kết thúc hai mươi năm kháng chiến chống mỹ cứu nước đêm lại tự do cho dân tộc , Bắc – Nam thống nhất, sum họp một nhà.

Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975 Việt Nam được cả thế giới biết đến, tung hô cảm phục. Một đất nước nhỏ, dân số ít, tiềm năng kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu song đã chiến thắng đế quốc Mỹ một cường quốc về quân sự , kinh tế. Vơi những chiến thắng vang dội trong 9 năm chống thực dân Pháp và hai mươi năm chống Mỹ cứu nước mang lại tự do cho đất nước, trên bản đồ thế giới Việt Nam nổi lên sáng chói đại diện cho ý chí và khát vọng tự do cho các nước học tập và noi theo. Từ chỗ là một quốc gia không ai biết đến trước Cách mạng tháng tám, nay Việt Nam đã được cả thế giới biến đến với lòng cảm phục và kính trọng sâu sắc.

Ngày nay trong quá trình xây dựng phát triển đất nước, từ chỗ hơn 2 triệu dân bị chết đói năm 1945 nay Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Khoảng cách giàu nghèo giữa Việt Nam và các cường quốc trên thế giới qua thời gian ngày càng ngắn lại. Dân ta giờ đây được sống trong hòa bình, được đem sức lực trí tuệ của người Việt Nam để phụng sự cho một Việt Nam phát triển. Tinh thần vì một việt Nam thinh vượng được hun đúc từ khí thế sục sôi từ tinh thần quật khởi của Cách mạng tháng tám. Thành công của Cách mạng tháng tám như một chìa khóa vạn năng mở toang cách cửa đưa Việt Nam bước ra thế giới. Chúng ta tự hào về dân tộc ta, tự hào vì chúng ta có Đảng, có Bác Hồ, những nhân tố lãnh đạo và dẫn dắt đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa Việt Nam từ chỗ vô danh trên bản đồ thế giới thành một điểm sáng mà các quốc gia mến mộ kính trọng. Giờ đây đất nước mở cửa có rất nhiều du khách khắp nơi trên thế giới có mong muốn một lần được ghé thăm Việt Nam, để được chiêm ngưỡng đất nước tươi đẹp của chúng ta, để được tận mắt nhìn thấy được con người Việt Nam bé nhỏ nhưng kiên cường dũng cảm kiên cường và giàu lòng nhân hậu, mến khách.

Việt Nam muôn năm! Tinh thần Cách mạng tháng 8 muôn năm sẽ là những khẩu hiệu mà người Việt Nam luôn ấp ủ và tung hô làm động lực vươn lên lên mỗi khi đất nước gặp khó khăn. Tinh thần ấy với người Việt Nam coi như một bảo bối và luôn được mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm gìn giữ và phát huy.