Status của H.T về Tuấn Khỉ gây xôn xao Facebook và có hơn 3.000 người chia sẻ lại.